Webproduksjon omhandler oppbygging og utvikling av nettsider. Mens det i internettets barndom var bare kun få mennesker som behersket teknikken som var nødvendig for å produsere en nettside, er dette blitt noe som nesten alle og en hver kan få til. Det finnes nemlig en rekke programmer for bruk innen webproduksjon, og disse er gjerne like enkle å bruke som et vanlig tekstbehandlinWebproduksjongsprogram. Dermed kan alle og enhver med interesse for webdesign opprette sin egen nettside.

Det å kunne opprette en nettside er imidlertid ikke synonymt med å kunne opprette en god nettside. De aller fleste har gode nok skriveferdigheter til å kunne skrive en nyhetsartikkel, men som de aller fleste skjønner kreves det både utdannelse og erfaring for å få til dette godt nok til å kunne bli publisert i en avis. På samme måte er det med webproduksjonen. Selv om alle kan få det til, betyr ikke det at alle får det til på en tilfredsstillende måte. Webproduksjon handler om mye mer enn bare å opprette et nettsted. Man skal blant annet tilrettelegge innholdet, sørge for responsivitet slik at nettsiden kan vises på ulike enheter og ta hensyn til ulike behov innen brukergrensesnitt og struktur.

Utdanning innen webproduksjon

Det finnes flere studier i Norge som tilbyr utdanning innen web og webproduksjon. Slike studier passer for alle som ønsker å jobbe i elektronisk publikasjon og webproduksjon. I studiet lærer man om de grunnleggende prinsippene bak nettsiders oppbygging, med HTML og CSS. Man lærer dessuten om hvordan nettstedet bør struktureres og navngis og hvordan man bruker stilsett og webstandarder. I løpet av studiet får man dessuten grunnleggende kunnskap om bruk av skjerm som kommunikasjonsmedie i forhold til papir. IGM tilbyr i samarbeid med NTNU et studium innen webproduksjon som gir 30 studiepoeng. Studiet kan tas enten i en samlingsbasert utgave eller med undervisning på dagtid eller kveldstid.