Typografi

Typografi omhandler læren om utforming av skrifttyper, bokstaver og tekst innenfor trykkeri og designfaget og er en sentral del av moderne grafisk design. En person utdannet innen typografi faget oppnår tittelen typograf.

Typografiens historie

Læren om typografi stammer helt tilbake til 1500-tallet og trykkerikunstens begynnelse. På den tiden var trykking en svært kompleks prosess hvor man var nødt til å lage sjablonger i jern for alle sider og ord som skulle trykkes. Etterhvert som teknologien utviklet seg ble typografi faget mer rettet mot design og utforming fremfor et rent produksjonshåndtverk.

Hvorfor er typografi viktig?

Med dagens digitale verktøy handler typografens jobb mer om å skape visuelle uttrykk og interesstypografie ved hjelp av tekst og bokstaver. Man tenker kanskje ikke over det, men måten typografi og tekst brukes på kan være svært virkningsfullt i formidlingen av et budskap og påvirke hvor enkelt det er å lese en tekst. Når en bok blir trykket er det viktig at teksten er utformet på en slik måte at det er behagelig for leseren å lese boken. Dette gjør man ved å bruke typografi og riktig utforming av teksten. Det legges mye arbeid i hvordan dagligdagse ting som veiskilt og opplysningsskilt utformes for at de skal være lettleste og lette å legge merke til.

En av verdens mest kjente skrifttyper, Helvetica, ble designet nettopp for å være svært lettleselig og brukes i dag på togstasjoner, veiskilt og informasjon verden over. Dette er rett og slett fordi skrifttypen er så enkel, men samtidig så tydelig og virkningsfull. I følge forskningen på feltet er denne typen skrifttyper bedre for overskrifter og ting som skrives med store bokstaver, mens skrifttyper som Times New Roman er bedre for store mengder tekst.

Typografi har blitt mer viktig med tiden da man nå får tilgang til informasjon hele tiden, og det er derfor blitt enda viktigere å bruke alle mulige midler for å tydeliggjøre budskapet.