Sideproduksjon omhandler de grunnleggende prinsippene som trengs for å bygge opp en nettside, normalt ved bruk av HTML- og CSS-koding. Med dagens intuitive verktøy kan hSideproduksjonvem som helst lage et nettsted, men det kreves underliggende kunnskaper og forståelse for å klare å lage nettsider som fungerer på en god måte. En god nettside har for eksempel fast struktur, godt tilrettelagt innhold, et responsivt brukergrensesnitt og tilbyr enkel navigering. For å få til dette kreves en omfattende prosess innen planlegging og utvikling, og også grunnleggende kunnskap om sideproduksjon.

Grunnleggende sideproduksjon

Skal man klare å opprette en god nettside er det nødvendig å kjenne til grunnleggende prinsipper om skjermen som kommunikasjonsmedie. Det er viktig å være klar over at det er mange ulike brukere med forskjellige behov som skal besøke nettstedet, og derfor bør brukergrensesnittet være responsivt. De ulike brukerne har dessuten gjerne mange forskjellige enheter og dessuten nettlesere, og det er viktig å sørge for en sideproduksjon som fungerer uavhengig av maskin-/programvaren brukeren benytter. Videre er det selvfølgelig viktig å tenke på hvilket innhold som presenteres, og ikke minst hvordan det presenteres.

Produksjon og behandling av nettsider

Når man starter prosessen med sideproduksjon må man først og fremst skaffe seg kunnskapen, ferdighetene og verktøyene som trengs for å utføre jobben. Når dette er på plass kan man planlegge nettsiden, enten ut fra krav til utforming, undersøkelser av lignende nettsteder eller ut fra hva brukerne har behov for. Deretter må man lage et overordnet design og ha en plan for nettstedet – det er viktig at alt henger sammen på en god måte og at man ser nettstedet som en helhet. Etter at designet er klart gjelder det å begynne å kode nettstedet før det til slutt publiseres. En viktig del av sideproduksjon som kanskje ofte blir oversett er vedlikehold. Nettsiden må behandles også etter at den er publisert, enten det er på grunn av at innholdet må endres, at brukergruppen er endret eller av andre årsaker.