Om selskapet

Palografen AS var, fram til 2015, en norsk mediebedrift basert i Bergen by. Som en kompetansebedrift rettet mot mediebransjen hadde Palografen AS som formål å bedrive kunnskapsformidling til flere bedrifter ved å holde kurs i blant annet webproduksjon, bilder og illustrasjon. I tillegg til å holde kurs, bedrev Palografen AS også med kundeveiledning innen områder som:

  • Trykkstandardisering og palografenveiledning innen standardformater
  • Integrasjon av systemer for mediebedrifter
  • Webutvikling og veiledning innen designprosessen
  • Databaseutvikling
  • Arbeidsflyt og metodikk

Selskapet ble stiftet i Bergen i begynnelsen av 2005, nærmere bestemt 1. januar 2005. Daglig leder for denne perioden var Helge-John Hildershavn. Fagkompetanse er viktig for enhver bedrift, og Palografen sto for viktig kompetanseformidling for lokal næring i Bergen.

Nedgangstider i mediebransjen

Som mange andre mediebedrifter, opplevde Palografen en nedgang de siste årene som følge av større omveltninger i mediebransjen. Det er spesielt tradisjonelle medier som har slitt de siste årene, hvor blant annet nyhetsmediene er særlig utsatt. Som følger av digitaliseringen av mediene har særlig de trykte mediene blitt veldig sårbare. Både store og små aviser har de siste årene sett seg nødt til å foreta større kutt i bemanningen, noe som har fjernet noe av behovet for den kompetansen som flere bedrifter sitter med. I dag ligger den viktige fagkompetansen i de digitale mediene, og man ser en stadig utvikling hvor mediebedriftene i større og større grad digitaliseres for å holde hodet over vann.

Palografen AS melder om konkurs

Bedriften bedrev altså rådgivende virksomhet, særlig mot mediebedrifter som arbeider med trykte medier, men også noe webdesign. I tillegg sto bedriften bak nettsidene www.trykkstandarder.no og www.pdfa.no. Den 14. april 2015 meldte Palografen AS seg konkurs. Etter en flere år lang historie som medieaktør meldte styret at videre drift ikke ville være mulig. Den største aksjonæren til selskapet ved veiens ende var fellesforbundet avdeling Vestnorsk Grafiske Fagforening.