Bilder og illustrasjoner er viktige for å markere særpreget i forskjellige publikasjoner, og det gir ofte en ekstra arena for å kommunisere med leseren. Ofte skal bilder og illustrasjoner underbygge forskjellige aspekter av en tekst, og på dette viset forsterke eller styre forståelsen i en valgt retning. Den som derimot velger bilder på måfå, eller som ikke forstår kunsten med å velge den riktige illustrasjonen for den riktige teksten, befinner seg lett i en situasjon hvor teksten kommuniserer noe annet enn det bildene viser, eller at teksten ikke blir styrt i riktig retning av den konteksten som bildet tilbyr.

Riktig valg av bilder og illustrasjoner er en berikelse

Det er viktig å velge bilder som har en dokumentarisk relevans, og samtidig også i seg selv holder en høy kvalitet. Bildene bør ha en direkte, eller muligens en abstrahert tilknytting til det som tekststykket omhandler. Det er vanskeligere å finne et bilde som er en abstraksjonbildertil en tekst, og derfor velger de fleste illustratører en fotorealistisk tilnærming til spørsmålet. Alt etter hvor man vil hen, utgjør det også en stor forskjell på om bildet er sort/hvitt, duplex, eller et farvefoto. En enkel forandring av et bilde, fra fargefoto til sort/hvit, kan være den forandringen som man trenger for å forandre en assosiasjon fra det romantiske til det tragiske. Hvor teksten som regel behandles langt mer rasjonelt, er det riktige bildet på det riktige stedet, og er derfor også en måte for å skape en emosjonell bru mellom teksten og leseren.

Opphavsrett til bilder og illustrasjoner

Hvis man finner bilder på internet, er det av rettslige grunner viktig å spørre om en tillatelse fra eieren, hvis det ikke er gitt eksplisitt tillatelse til å bruke illustrasjonen eller bildet offentlig. Det finnes mange små tilbydere eller selskaper som tilbyr at man fritt benytter seg av deres billedmateriale. Det finnes også selskaper som selger forskjellige former for bilder og illustrasjoner.